post

ทางเรามีศูนย์ฝึกอบรมที่จะนำความก้าวหน้าของสอนให้คนได้รู้ถึงภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปในแต่ละวัน ซึ่งหลักการสอนจะเน้นไปทางหลักโดยเฉพาะ แล้วมีศูนย์การสอนมากกว่า 170 กว่าโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับรู้

ซึ่งจุดประสงค์การสอนในครั้งนี้จะทำให้ได้รู้สิ่งต่างๆ แก่นักเรียนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคอากาศของอินเดียได้อย่างถูกต้องแล้วรู้หลักวิธีการได้อย่างลงตัว

ในส่วนของการจบเป็นครูแล้วก็จะส่งไปสอนอบรมเด็กในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายไว้ให้ทั้งหมด