post

ในรูปแบบโครงการของสภาพภูมิอากาศประเทศอินเดียถือได้ว่าเป็นจุดสำคัญเป็นอย่างมาก แล้วในการเดินทางครั้งนี้ได้ไปแชร์ความรู้ประสบการณ์ในด้านแบบต่างๆ ให้ครูที่มีความรู้ในด้านของภูมิอากาศได้เดินทางไปสอนมัธยมต้น และมัธยมปลาย ไปยันทั่วเมลเบิร์น ในประเทศอินเดีย เพื่อในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อแก้ไขที่ตัวพวกนักเรียนจะได้เรียนรู้ในการใช้ทักษะวิธีการกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย

ผู้ที่ได้เข้ามาร่วมในโครงการในครั้งนี้ทั้งหมดเพื่อให้มีส่วนรู้วัฒนธรรมในการทำงานแล้วได้เรียนรู้ในการศึกษาสภาพตามท้องถิ่นในการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเพื่อให้ได้พบเจอแล้วจบหลักสูตรการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

ในการศึกษาในรูป Skillshare ถือว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจากรัฐบาลของที่นี่จะทำให้การดูแลโครงการในครั้งนี้ก้าวหน้าออกไปได้ด้วยดีเพื่อให้เป็นการสร้างภูมิภาคโครงการให้เชื่อมโยงองค์กรในออสเตรเลียแล้วในประเทศอินเดียให้เป็นพันธมิตรที่ดีงามต่อกัน