post

ประเทศอินเดียถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของทวีปเอเชีย เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน หลายสิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้ก็เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย อีกทั้งยังถือว่าเป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายนั่นจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สภาพภูมิอากาศของประเทศอินเดียก็มีความหลากหลายตามไปด้วยเช่นเดียวกัน จากตำแหน่งที่ตั้งของประเทศที่มีขนาดใหญ่หลายส่วนของประเทศจึงมีลักษณะภูมิอากาศที่ไม่เหมือนกันแต่จริงๆ แล้วประเทศที่มีขนาดใหญ่ก็มักพบเจอกับเรื่องแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้ว

เข้าใจในสภาพภูมิอากาของประเทศอินเดีย

ก่อนทีจะมาเรียนรู้ว่าประเทศอินเดียมีลักษณะสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างไรบ้างเราต้องมาทำความเข้าใจทำเลที่ตั้งของประเทศอินเดียก่อนเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจถึงเหตุผลเกี่ยวกับสภาพอากาศมากขึ้น ประเทศอินเดียตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 8 องศา 4 ลิปตา ถึง 37 องศา 6 ลิปตาเหนือ และลองติจูด 68 องศา 7 ลิปตา และ 97 องศา 25 ลิปตา ตะวันออก จากตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวทำให้ประเทศอินเดียมีความทอดตัวยาวจากเหนือจรดเหนือ จากบริเวณเขตใกล้เส้นศูนย์สูตรผ่านเส้นรุ้งที่ 23.5 องศา หรือเส้นที่เรียกว่า Tropic of Cancer ไปยังเส้นเหนือสุดที่เส้นรุ้งที่ 37 นี่จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้สภาพอากาศจากเหนือจรดใต้มีความแตกต่างกันอย่างมาก นอกจากนี้เรื่องของความใกล้ไกลของทะเลกับเรื่องของลมมรสุมที่การพักผ่อนประเทศก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยที่ทำให้ประเทศอินเดียมีลักษณะภูมิอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล เมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้ประเทศอินเดียสามารถแบ่งสภาพภูมิอากาศหลักๆ ได้เป็น 3 ฤดูกาล

ฤดูกาลของประเทศอินเดียและช่วงเวลาต่างๆ

  1. ฤดูร้อน – สภาพอากาศจะมีความร้อนเป็นอย่างมาก โดยจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ยก็จะอยู่ราว 35 องศา แต่ในบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศา ด้วยซ้ำ
  2. ฤดูฝน – เป็นฤดูที่จะมีฝนตกชุกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในพื้นที่ติดทะเลนอกจากฝนแล้วก็จะมีพายุและลมมรสุมต่างๆ มากมาย โดยจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ยก็จะอยู่ราว 28 องศา
  3. ฤดูหนาว – เป็นฤดูที่สภาพอากาศของประเทศอินเดียจะหนาวเย็นมากๆ โดยจะอยู่ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง มีนาคม อุณหภูมิเฉลี่ยก็จะอยู่ราว 10-17 องศา แต่สำหรับในบางพื้นที่ก็จะมีอุณหภูมิหนาวเย็นมากถึงขนาด -3 องศาก็มีให้เห็นกัน

นี่คือสภาพอากาศของประเทศอินเดียที่จริงๆ แล้วก็คล้ายๆ กับหลายประเทศในทวีปเอเชีย หากใครอยากลองไปสัมผัสกับประเทศนี้ก็ลองเลือกตามช่วงเวลาว่าอยากไปสัมผัสกับอากาศในลักษณะใดเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการสำหรับการเดินทาง