post

Air Pollution อันตรายมากต่อสุขภาพของมนุษย์

Air Pollution (มลพิษทางอากาศ) คือภาวะที่อากาศมีสารเจือปนที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และทรัพย์สินต่างๆ อยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูง สาเหตุอาจมีจากหลายด้าน จากธรรมชาติเช่น ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่า ก๊าซเสียจากธรรมชาติ ซึ่งมลภาวะจากธรรมชาติเหล่านี้เป็นอันตรายกับสิ่งมีชีวิตน้อยมาก แต่ก็ยังถือว่าอันตรายอยู่ดี และที่เกิดจากมนุษย์ เช่น ควันที่ปล่อยจากโรงงาน ควันจากท่อไอเสียรถ สารเคมีจากการเกษตร ขยะมูลฝอย สาร CFC จากเครื่องทำความเย็น เป็นต้น มลพิษเหล่านี้อันตรายกับสิ่งมีชีวิตบนโลกมากๆ  แถมยังส่งผลเสียต่อชั้นบรรยากาศของโลกอีกด้วย  ในบทความนี้เราจึงได้อธิบายเกี่ยวกับความอันตรายของมลพิษทางอากาศที่มีผลกระทบต่อมนุษย์ดังนี้

มลพิษทางอากาศ จะส่งผลเสียทางร่างกายมนุษย์ได้ 2 ทาง คือ ระบบผิวหนัง และระบบหายใจ สำหรับผิวหนังจะพบได้ในบางคนที่อาการแพ้ หรือที่เรียกว่าแพ้อากาศ อาจจะแพ้ควันรถ แพ้ฝุ่น อาการของคนเหล่านี้คือ มีผื่นขึ้น มีอาการคัน ซึ่งสามารถรักษาด้วยการ ทำความสะอาด แล้วจึงใช้ยาทาให้หายได้  ส่วนระบบหายใจ จะส่งผลเสียกับทุกคน ไม่ว่าจะแพ้หรือไม่แพ้ ก็เป็นกันได้ทุกคน มลพิษจะเข้าสู่ระบบหายใจได้ทางจมูก ทางการแพทย์ได้กล่าวว่า หากมนุษย์ขาดอากาศที่มีออกซิเจนที่ใช้หายใจไปเพียง 5-4 นาที คุณอาจตายได้ ส่วนที่สำคัญสำหรับเด็กที่อยู่ในวัยเจริญเติบโต เด็กๆ ที่กำลังเจริญเติมโตเมื่อหายใจเอาอากาศที่เสียๆ เข้าไป ที่มีทั้งฝุ่นละออง ควันพิษต่างๆ สารอันตรายเหล่านี้เองจะไปสกัดกั้นการเจริญเติบโตของร่างกาย แถมยังเป็นเหตุให้เกิดโรคต่างๆ อีกด้วย เช่น โรคทางเดินหายใจ มะเร็งปอด โรคหัวใจ ไอเป็นเลือด เป็นต้น ผลกระทบที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์สามารถแยกได้ดังนี้

  • Acute sickness or death การเจ็บป่วยแบบเฉียบพลัน เกิดจากการหายใจเอาสารอันตรายที่มีความเข้มข้นสูงมากๆ เข้าสู่ปอด ส่วนมากจะเกิดขึ้นและเสียชีวิตได้ในผู้สูงอายุ หรือคนที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคหัวใจและโรคทางเดินหายใจ คนเหล่านี้จะมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นๆ
  • Chronic disease การเจ็บป่วยชนิดเรื้อรัง การเกิดการเจ็บป่วยแบบนี้เนื่องมาจากได้รับมลพิษทางอากาศที่มีความเข้มข้นไม่สูงมาก แต่ได้รับในระยะเวลายาวนาน จนทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ ความเสี่ยงของคนที่จะได้รับการเจ็บป่วยชนิดนี้คือ คนที่ทำงานอยู่ในที่ที่มีสารเคมี เช่น โรงงานต่างๆ
  • Physiologycal functions การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของสรีระ เป็นอาหารที่อวัยวะในร่างกายทำงานได้ในประสิทธิภาพที่ลดลง หรือเสื่อมประสิทธิภาพลง
  • Nuisance เกิดความรำคาญ อาการส่วนนี้มีผลกระทบต่อสภาพจิตใจ เกิดอาหารหงุดหงิด รำคาญใจซึ่งผลกระทบอาจจะใหญ่ไปถึงขั้นย้ายที่อยู่อาศัย
post

ประกาศจากประเทศ อินโดนิเซีย เตือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของความมั่นคงในเรื่องด้านอาหารการกิน

ในตอนนี้ประธานธิบดีของอินโดนิเซียได้มองเห็นความสำคัญอย่างมากในเรื่องของอาหารร่วมไปถึงผลผลิตที่มาพร้อมผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในที่สุด
ซึ่งจากที่ทางการได้ประเมินมาว่าอาจจะเกิดมาจากแนวผลกระทบโดยตรงจากภูมิอากาศ แล้วยังมองให้เห็นผลต่อการที่ต้องเก็บรักษาอาหารให้เอาไว้ให้คงที่อยู่เสมอ ไม่งั้นอาหารจะเกิดอาการเน่าเสียได้ จึงขอแนะนำให้เก็บเกี่ยวอาหารเอาไว้ให้มากพอสมควร
กล่าวต่อประโยคสุดท้ายว่า ในเวลานี้อากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะมีผลให้ก่อเกิดการเกิดภัยแล้งจะทำให้อาหารทั่วโลกในเวลานี้ของการส่งออกจะทำให้มีปัญหาของเรื่องราคาที่มีราคาแพงมากกว่าเดิมอีกถึงเท่าตัว แล้วตอนนี้จะทำการประสานงานกับพวกกระทวงเกษตรเพื่อให้ผลิตอาหารที่มั่นคงแล้วให้มีการผลิตที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วให้การประสานงานส่วนต่างๆ เดินหน้าไปได้ด้วยดี