post

การมองการสังเกตการศึกษาในสภาพภูมิอากาศ Skillshare

ในรูปแบบโครงการของสภาพภูมิอากาศประเทศอินเดียถือได้ว่าเป็นจุดสำคัญเป็นอย่างมาก แล้วในการเดินทางครั้งนี้ได้ไปแชร์ความรู้ประสบการณ์ในด้านแบบต่างๆ ให้ครูที่มีความรู้ในด้านของภูมิอากาศได้เดินทางไปสอนมัธยมต้น และมัธยมปลาย ไปยันทั่วเมลเบิร์น ในประเทศอินเดีย เพื่อในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อแก้ไขที่ตัวพวกนักเรียนจะได้เรียนรู้ในการใช้ทักษะวิธีการกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย

ผู้ที่ได้เข้ามาร่วมในโครงการในครั้งนี้ทั้งหมดเพื่อให้มีส่วนรู้วัฒนธรรมในการทำงานแล้วได้เรียนรู้ในการศึกษาสภาพตามท้องถิ่นในการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเพื่อให้ได้พบเจอแล้วจบหลักสูตรการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

ในการศึกษาในรูป Skillshare ถือว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจากรัฐบาลของที่นี่จะทำให้การดูแลโครงการในครั้งนี้ก้าวหน้าออกไปได้ด้วยดีเพื่อให้เป็นการสร้างภูมิภาคโครงการให้เชื่อมโยงองค์กรในออสเตรเลียแล้วในประเทศอินเดียให้เป็นพันธมิตรที่ดีงามต่อกัน

post

โปรแกรมฝึกอบรมครูของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

ทางเรามีศูนย์ฝึกอบรมที่จะนำความก้าวหน้าของสอนให้คนได้รู้ถึงภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปในแต่ละวัน ซึ่งหลักการสอนจะเน้นไปทางหลักโดยเฉพาะ แล้วมีศูนย์การสอนมากกว่า 170 กว่าโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับรู้

ซึ่งจุดประสงค์การสอนในครั้งนี้จะทำให้ได้รู้สิ่งต่างๆ แก่นักเรียนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคอากาศของอินเดียได้อย่างถูกต้องแล้วรู้หลักวิธีการได้อย่างลงตัว

ในส่วนของการจบเป็นครูแล้วก็จะส่งไปสอนอบรมเด็กในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายไว้ให้ทั้งหมด