TEAM TCP

Climate Project India องค์กรของเราถือว่าติดอันดับของโลกที่มีการเฝ้ามองเหตุการณ์ที่จะเกิดเรื่องขึ้นภายในอนาคตแล้วเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะคาดเดาได้ ก็ ภูมิภาคอากาศใน ประเทศ อินเดีย  ซึ่งเว็บไซต์ของทีมงานจะมั่นเฝ้าดูอยู่บ่อยๆ ว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปของอากาศ หรือไม่ แล้วค่อยเตือนภัยในประเทศโดยตรง เพื่อที่จะให้ชุมชนได้เรียนรู้วิธีการป้องกันที่จะเกิดขึ้น

ในตอนนี้เรามีกลุ่มอาสาที่ต้องได้รับการฝึกฝนในการดูดินท้องฟ้าอากาศในแต่ละจุดอยู่เยอะมาก แล้วร่วมไปถึงต่างประเทศมากกว่า 10 แห่งที่จับมือร่วมกันอยู่ในเวลานี้ เพื่อให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกขั้น แล้วยังทางทีมงานของเรา ยังมีข่าวสารมีประโยชน์ให้อ่านไว้วิเคราะห์แล้วเอาไปใช้ชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ทางเราขอสัญญาว่าจะทำงานให้บรรลุเป้าหมายแล้วจะทำให้ดีที่สุดยิ่งขึ้นไปอีกขั้น

ทางทีมงานขอขอบคุณ จากหัวใจทีมงาน Climate Project India (TCP)