post

ประเทศอินเดียมีพิธีกรรมแปลกๆ หลายอย่างที่คนนอกพื้นที่อย่างเราเองคงไม่อาจเข้าใจได้ ว่าไปแล้วพิธีกรรมหรือความเชื่อบางอย่างเป็นเรื่องที่คนไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือไม่ได้ผูกพันอะไรอาจรู้สึกแปลกประหลาดแต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่พวกเขามองว่าสิ่งเหล่านี้คือความเชื่อ เป็นเรื่องปกติที่เขาจะทำกัน อย่างเรื่องพิธีเผาศพริมแม่น้ำคงคาที่คนทั่วไปอาจมองว่ามันเป็นสิ่งประหลาดแต่สำหรับคนอินเดียในเมืองพาราณสีนี่เป็นพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแถมยังคงเกิดขึ้นต่อไปตามความเชื่อของพวกเขาโดยที่อาจรู้และไม่รูว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก

รู้จักพิธีเผาศพริมแม่น้ำคงคา

เป็นพิธีกรรมหนึ่งสำหรับคนที่เสียชีวิตในประเทศอินเดียกระทำสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เทียบง่ายๆ มันเหมือนเป็นพิธีกรรมทางศาสนา ความเชื่ออย่างหนึ่งของคนที่นับถือศาสนาพุทธว่าเสียชีวิตแล้วต้องเผา เป็นต้น แต่การเผาของคนในประเทศอินเดียที่เมืองพาราณสีนี้จะมีการเผาแล้วโยนศพลงไปในแม่น้ำคงคาตามความเชื่อว่าแม่น้ำคงคาคือแม่น้ำแสนศักดิ์สิทธิ์ ประเด็นน่าสนใจกว่าคือการเผาที่บอกกันนี้ของชาวอินเดียเขาจะไม่เผากันจนมอดไหม้เหลือแต่ขี้ผงกระดูกแต่เขาจะเผาแค่ประมาณหนึ่งเท่านั้นแล้วโยนลงแม่น้ำคงคาถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีกรรม ขณะที่เผาจะได้กลิ่นเหมือนมันหมูลอยออกมานั่นเพราะเกิดการไหม้ของไขมันในตัวผู้เสียชีวิต พอเผาไปได้สักระยะจะดับไฟแล้วโยกศพที่บางศพยังเป็นรูปร่างคนชัดเจนลงในแม่น้ำคงคา บางศพหากลอยไปติดฝั่งแล้วพบว่าเป็นญาติพี่น้องของตนเองจะนำไปประกอบพิธีขั้นอื่นๆ ต่อไป แต่บางศพก็ลอยไปเรื่อยๆ จนย่อยสลายเหลือแต่กระดูก บางศพแย่กว่านั้นคือกลายเป็นอาหารของสัตว์ต่างๆ ผู้หิวโหย

พิธีเผาศพริมแม่น้ำคงคาส่งผลต่อสุขภาพผู้คน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าแม้จะเป็นความเชื่อของชาวอินเดียจำนวนมากแต่การกระทำแบบนี้ย่อมส่งผลต่อสุขภาพอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างง่ายๆ คือ ศพเมื่อเสียชีวิตจะมีเชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆ เกิดขึ้นมากมายพอโยนลงน้ำไปสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีคนนำน้ำไปใช้อุปโภคบริโภคเชื้อโรคจะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายก่อให้เกิดโรคต่างๆ มากมายในแบบที่เราคาดไม่ถึงแน่นอน แล้ววันๆ หนึ่งไม่ใช่แค่ศพเดียวแต่บางวันระดับ 3-4 ศพ ก็มีคิดดูว่ามันจะแย่ขนาดไหน ไม่รวมกลิ่นเหม็นเน่าของศพ ภาพอุจาดตาที่ศพไปติดตามริมฝั่ง มันคือเรื่องที่คนนอกอย่างเราเองแม้จะเข้าใจได้ว่ามันเป็นพิธีกรรมของเขาแต่สุขอนามัยก็ควรใส่ใจเช่นกัน