post

การมองการสังเกตการศึกษาในสภาพภูมิอากาศ Skillshare

ในรูปแบบโครงการของสภาพภูมิอากาศประเทศอินเดียถือได้ว่าเป็นจุดสำคัญเป็นอย่างมาก แล้วในการเดินทางครั้งนี้ได้ไปแชร์ความรู้ประสบการณ์ในด้านแบบต่างๆ ให้ครูที่มีความรู้ในด้านของภูมิอากาศได้เดินทางไปสอนมัธยมต้น และมัธยมปลาย ไปยันทั่วเมลเบิร์น ในประเทศอินเดีย เพื่อในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อแก้ไขที่ตัวพวกนักเรียนจะได้เรียนรู้ในการใช้ทักษะวิธีการกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย

ผู้ที่ได้เข้ามาร่วมในโครงการในครั้งนี้ทั้งหมดเพื่อให้มีส่วนรู้วัฒนธรรมในการทำงานแล้วได้เรียนรู้ในการศึกษาสภาพตามท้องถิ่นในการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเพื่อให้ได้พบเจอแล้วจบหลักสูตรการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

ในการศึกษาในรูป Skillshare ถือว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจากรัฐบาลของที่นี่จะทำให้การดูแลโครงการในครั้งนี้ก้าวหน้าออกไปได้ด้วยดีเพื่อให้เป็นการสร้างภูมิภาคโครงการให้เชื่อมโยงองค์กรในออสเตรเลียแล้วในประเทศอินเดียให้เป็นพันธมิตรที่ดีงามต่อกัน

post

โปรแกรมฝึกอบรมครูของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

ทางเรามีศูนย์ฝึกอบรมที่จะนำความก้าวหน้าของสอนให้คนได้รู้ถึงภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปในแต่ละวัน ซึ่งหลักการสอนจะเน้นไปทางหลักโดยเฉพาะ แล้วมีศูนย์การสอนมากกว่า 170 กว่าโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับรู้

ซึ่งจุดประสงค์การสอนในครั้งนี้จะทำให้ได้รู้สิ่งต่างๆ แก่นักเรียนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคอากาศของอินเดียได้อย่างถูกต้องแล้วรู้หลักวิธีการได้อย่างลงตัว

ในส่วนของการจบเป็นครูแล้วก็จะส่งไปสอนอบรมเด็กในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายไว้ให้ทั้งหมด

 

 

post

ประกาศจากประเทศ อินโดนิเซีย เตือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของความมั่นคงในเรื่องด้านอาหารการกิน

ในตอนนี้ประธานธิบดีของอินโดนิเซียได้มองเห็นความสำคัญอย่างมากในเรื่องของอาหารร่วมไปถึงผลผลิตที่มาพร้อมผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในที่สุด
ซึ่งจากที่ทางการได้ประเมินมาว่าอาจจะเกิดมาจากแนวผลกระทบโดยตรงจากภูมิอากาศ แล้วยังมองให้เห็นผลต่อการที่ต้องเก็บรักษาอาหารให้เอาไว้ให้คงที่อยู่เสมอ ไม่งั้นอาหารจะเกิดอาการเน่าเสียได้ จึงขอแนะนำให้เก็บเกี่ยวอาหารเอาไว้ให้มากพอสมควร
กล่าวต่อประโยคสุดท้ายว่า ในเวลานี้อากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะมีผลให้ก่อเกิดการเกิดภัยแล้งจะทำให้อาหารทั่วโลกในเวลานี้ของการส่งออกจะทำให้มีปัญหาของเรื่องราคาที่มีราคาแพงมากกว่าเดิมอีกถึงเท่าตัว แล้วตอนนี้จะทำการประสานงานกับพวกกระทวงเกษตรเพื่อให้ผลิตอาหารที่มั่นคงแล้วให้มีการผลิตที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วให้การประสานงานส่วนต่างๆ เดินหน้าไปได้ด้วยดี