post

ปัญหาสภาพแวดล้อมไม่ได้เป็นเรื่องเล็กๆ อีกต่อไป บางประเทศได้ออกมาตื่นตัวเรื่องนี้อย่างเต็มที่เพราะว่าหากนับย้อนกลับไปไม่เกิน 10 ปี สภาพอากาศ สภาพภูมิประเทศของโลกเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเลยทีเดียว อย่างเช่นประเทศอินเดีย บอกเลยว่าภูมิประเทศของอินเดียนับว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียว เรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร

อากาศร้อนแบบคาดไม่ถึง

ภาวะโลกร้อนหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่บอกเลยว่าตอนนี้มันขยับใกล้เราเข้ามาแล้ว อินเดียเป็นตัวอย่างที่ดีเลย ภาวะโลกร้อนได้แสดงให้เห็นว่า ร้อนจริงๆ อย่างอินเดียเอง เป็นตัวอย่างที่ดีเลย ในหน้าร้อนอินเดียจะมีความร้อนพุ่งสูงขึ้นไปถึง 51 องศาเซลเซียส ใช่อ่านไม่ผิดแน่นอน 51 องศาเซลเซียส ร้อนถึงร้อนมาก ไม่เพียงแค่นั้นความร้อนระดับนี้ไม่ได้ร้อนแค่วันเดียวเท่านั้น แต่ร้อนติดต่อกันต่อเนื่องยาวนานเป็นสัปดาห์เลยทีเดียว อากาศร้อนแบบนี้ส่งผลต่อวิถีชีวิตและสภาพภูมิประเทศโดยตรงเลย

ผืนดินแห้งแล้ว แตกระแหง

จากความร้อนระดับนี้ผลที่เกิดขึ้นโดยตรง เป็นเรื่องของผืนดิน ที่แห้งแล้งมาก เพราะความร้อนดูดความชื้น น้ำ ในดินออกไปจนหมด ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ดินแตกแห้ง แตกระแหง จนทำให้การเพาะปลูกทำได้ยากมาก ชีวิตเกษตรกรหลายคนต้องปรับเปลี่ยนกันขนานใหญ่ตั้งแต่วิธีการเพาะปลูก ช่วงเวลาการเพาะปลูกเพื่อความอยู่รอดของตัวเอง ยังไม่รวมถึงการสำรองแหล่งน้ำเอาไว้ใช้ทั้งการเกษตรและใช้ในครัวเรือน

น้ำท่วม

หน้าร้อนว่าน่ากลัว ฤดูฝนของประเทศอินเดียเองก็น่ากลัวไม่แพ้กัน จากอิทธิผลของปัญหาภาวะโลกร้อน บวกกับความแปรปรวนในสภาพอากาศของประเทศอินเดียเป็นทุนเดิม ยิ่งทำให้คนอินเดียเจอสภาพอากาศฟ้าฝนรุนแรงมาก ยิ่งช่วงพายุเข้านี้บอกเลยว่า น้ำท่วม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ประจำเลย น้ำท่วมนอกจากจะทำให้สภาพบ้านเรือนเสียหาย ยังทำให้สภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปด้วย แม่น้ำหลายแห่งขยายวงกว้างมากขึ้น ทำให้หน้าดินทะลายลงมาด้วย บางพื้นที่น้ำท่วมหมดไปแต่หลงเหลือไว้กลายเป็นแอ่งน้ำเล็กในพื้นที่อีกด้วย

สภาพภูมิอากาศ

อีกหนึ่งปัจจัยของสภาพภูมิประเทศของอินเดียที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ สภาพภูมิอากาศ ตอนนี้อากาศในบางพื้นที่ของประเทศอินเดียนั้นเข้าขั้นวิกฤติเลยทีเดียว อย่างกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย บอกเลยว่าอันตรายมาก มองไปทางไหนก็จะเห็นแต่หมอกควันเต็มไปหมด ให้นึกภาพวิกฤติ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในบ้านเรา ของอินเดียหนักกว่านั้นประมาณ 3 เท่าเป็นอย่างน้อย ทำให้ทางการอินเดียต้องรีบจัดการโดยด่วน หวังว่าไทยเราคงจะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว