post

ประเทศอินเดีย นอกจากความเชื่อเรื่องของศาสนาแล้ว ความเชื่อของการแบ่งชั้นวรรณะเป็นอีกเรื่องที่ฝังรากลึกมายาวนานมาก การจะขุดออกไปได้นั้นเป็นเรื่องยากจริงๆ แม้ว่าตอนนี้การยกเลิกระบบวรรณะจะมีก็จริงตามกฎหมายแต่เหมือนเป็นการแก้ตามตัวอักษรเท่านั้นในทางปฏิบัติจริงยังมีเรื่องราวการแบ่งชนชั้นวรรณะเหล่านี้อยู่ ว่าแต่เรื่องของวรรณะในอินเดียเกิดมาจากอะไร

ต้นกำเนิดของระบบวรรณะ

เรื่องราวระบบวรรณะของประเทศอินเดีย ต้องมองย้อนกลับไปถึงช่วงที่ชนเผ่าอินเดียที่อยู่ในพื้นที่เดิม ถูกรุกรานโดยพวกอริยะ หรือ อารยัน(ในบางตำรา) เข้าไปทำสงครามเพื่อแย่งชิงดินแดน ผลปรากฏว่าชนพื้นเมืองเดิมในอินเดียที่เรียกตัวเองว่า มิลักขะ แพ้สงครามต่อชาวอารยัน ทำให้ถูกชาวอารยันยึดครอง โดยชาวอารยันใช้ระบบการปกครองแบบแบ่งชั้นวรรณะขึ้นมา 4 วรรณะด้วยกัน สาเหตุเพื่อให้พวกเค้าแยกคนออกจากกันจะได้ปกครองง่ายขึ้น โดยการแบ่งวรรณะเกิดจากอวัยวะของพระพรหมผู้ซึ่งให้กำเนิดโลกตามความเชื่อของพวกเค้าดังนี้

ระบบวรรณะ

ระบบของพวกเค้าแบ่งออกเป็น 4 วรรณะเริ่มจาก วรรณะพราหมณ์ เป็นวรรณะสูงสุด ส่วนใหญ่จะแต่งกายด้วยชุดสีขาวทั้งตัวมีหน้าที่สวดมนต์ ให้คำปรึกษาแก่กษัตริย์ หรือ บางคนอาจจะเป็นเพียงแค่นักบวชสอนศาสนา ทำพิธีกรรมเท่านั้นเอง เชื่อกันว่าวรรณะนี้เกิดจากพระโอษฐ์ของพระพรหม สองวรรณกษัตริย์ ตามความเชื่อบอกว่าเกิดจากพระอุระ(ทรวงอก) เครื่องแต่งกายเป็นสีแดง ทำหน้าที่สู้รบ ส่วนใหญ่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดิน สามวรรณะแพศย์ เกิดจากพระเพลา ใช้เครื่องแต่งกายสีเหลืองเป็นหลัก หน้าที่ของพวกเค้าก็คือการเสาะแสวงหาเงิน ทรัพย์สมบัติ กลุ่มนี้จะเป็นพ่อค้า คหบดี สี่วรรณะศูทร กลุ่มนี้เกิดจากพระบาท (เท้า) ใช้เครื่องแต่งกายสีดำ หรือ สีหม่นเพื่อแสดงถึงความเป็นกรรมกรใช้แรงงาน

วรรณะจัณฑาล

นอกจากระบบทั้ง 4 วรรณะแล้ว พวกเค้ายังมีอีกหนึ่งวรรณะที่ต่ำสุดจากระบบทั้งหมด ก็คือ วรรณะจัณฑาล อีกชื่อหนึ่งว่า ดาลิต วรรณะนี้มักจะเกิดจากเด็กที่พ่อแม่คนละวรรณะมาแต่งงานกัน จนกลายเป็นจัณฑาล เมื่อตกอยู่ในวรรณะนี้ความลำบากก็คือจะไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย ไปไหนก็มีแต่คนรังเกียจเหยียดหยาม

ระบบวรรณะในปัจจุบัน

อย่างที่บอกไปว่าระบบวรรณะทั้งหมดที่เชื่อกันมาอย่างยาวนานนั้นทางการได้ยกเลิกไปแล้ว แต่มันเป็นเพียงแค่ตัวหนังสือเท่านั้น ความจริงการแบ่งชั้นวรรณะยังไม่หายไปจากอินเดียซะทีเดียว เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบใหม่ มาเป็นวรรณะของชุมชนเมืองที่มีฐานะร่ำรวยมากกว่า กับ วรรณะยากจนของคนต่างจังหวัด ซึ่งความแตกต่างระหว่างทั้งสองกลุ่มเริ่มจะมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เกิดการประท้วงจากกลุ่มหลังที่อาจจะทำให้กลุ่มชนชั้นนำทางเศรษฐกิจล่มสลายตามกันไปก็ได้